TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Türkçe Englishicon

Faydalı Linkler

icon European Commission
icon Council of Europe
icon UNESCO
icon EUA
icon EURASHE
icon ESU
icon ENQA
icon EI
icon BUSINESSEUROPE
icon ACA
icon EAN
icon ECA
icon ENIC/NARIC
icon EQAR
icon ERA
icon EUROSTAT
icon EUROSTUDENT
icon EURYDICE
icon OECD
icon Study in Europe
icon YÖK
icon Bologna Süreci
icon Milli Eğitim Bakanlığı
icon Mesleki Yeterlilik Kurumu
icon Ulusal Ajans
icon Bologna Secretariat

icon

Ülkelerin U.Y.Ç. Linkleri

icon Danimarka
icon Türkiye
icon Belçika (Flaman Topluluğu)
icon İrlanda
icon Hollanda
icon İtalya
icon İsviçre
icon Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda)TYYÇ TEMEL ALAN ÇALIŞMA GRUPLARI

ISCED TEMEL ALAN KODU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI

KOMİSYON ÜYELERİ

14

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri

Prof.Dr. Meral Aksu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali BAYKAL (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof.Dr. Musa GÜRSEL (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Münire ERDEN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehmet GÜROL (Fırat Üniversitesi)
Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
Prof.Dr. Gönül AKÇAMETE (Ankara Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Armağan ERDOĞAN (Kırıkkale Üniversitesi, YÖK AB Birimi)

21

Sanat

Prof.Dr. Zehra ÇOBANLI (Anadolu Üniversitesi)
Prof.Dr. Zeki ALPAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof.Dr. Nazan ERKMEN (Marmara Üniversitesi)
Prof.Dr. Bülent ÖZGÜÇ (Bilkent Üniversitesi)
Prof.Dr. Tevfik BALCIOĞLU (İzmir Ekonomi Üniversitesi )
Prof.Dr. Mesut İKTU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof.Dr. Gönül AKÇAMETE (Ankara Üniversitesi )
Prof.Dr. Rahmi AKSUNGUR (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof.Dr. Gül ÖZTURANLI (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

22

Beşeri Bilimler

Prof.Dr. Nadir SUĞUR (Anadolu Üniversitesi )
Prof.Dr. Sekine KARAKAŞ (Ankara Üniversitesi )
Prof.Dr. Korkut TUNA (Ankara Üniversitesi )
Prof.Dr. Raşit KÜÇÜK (Marmara Üniversitesi)
Prof.Dr. Şinasi GÜNDÜZ (İstanbul Üniversitesi )
Prof.Dr. Yılmaz ÖZBEK (Atatürk Üniversitesi )
Prof.Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU (Ege Üniversitesi )
Prof.Dr. Nuran ÖZYER (Hacettepe Üniversitesi )

31

Sosyal ve Davranış Bilimleri

Prof.Dr. Sedat MURAT (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr. Yaşar Eyüp ÖZVEREN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Gün KUT (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof.Dr. Musa Yaşar SAĞLAM (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehmet BAÇ (Sabancı Üniversitesi)
Prof.Dr. Emin KÖKTAŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doç.Dr. Burak ARIKAN (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Veysel Bozkurt (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Yüksel Kırım (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Süheyla Balcı Akova (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Seyhun Doğan (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Pınar Akkoyunlu (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Levent Ürer (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Dündar Demiröz (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Burak Samih Gülboy (İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sema Karakelle (İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Şevket Kamil Akar (İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Umut Omay (İstanbul Üniversitesi)
Ar. Gör. Faruk Taşçı (İstanbul Üniversitesi)

32

Gazetecilik ve Enformasyon

Prof.Dr. Nejdet ATABEK (Anadolu Üniversitesi)
Prof.Dr. Suat GEZGİN (İstanbul Üniversitesi )
Prof.Dr. Naci BOSTANCI (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Selçuk Üniversitesi )
Prof.Dr. Haluk GÜRGEN (Bahçeşehir Üniversitesi )
Prof.Dr. Hülya YENGİN (Kocaeli Üniversitesi )
Prof.Dr. Hamza ÇAKIR (Erciyes Üniversitesi )
Prof.Dr. Nejat ERK (Çukurova Üniversitesi )
Prof.Dr. Ramazan GÖZEN (Çankaya Üniversitesi )
Doç.Dr. Aslı Yapar GÖNENÇ (İstanbul Üniversitesi )
Yrd.Doç.Dr. Deniz KILIÇ (Anadolu Üniversitesi )
Yrd.Doç.Dr. Esra Keloğlu İŞLER (Gazi Üniversitesi )

34

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Prof.Dr. Ömer TORLAK (Çankırı Karatekin Üniversitesi )
Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Erciyes Üniversitesi )
Prof.Dr. Celal GÖLE (Ankara Üniversitesi )
Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR (Anadolu Üniversitesi )
Prof.Dr. Erhan ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi )
Prof.Dr. B. Zafer ERDOĞAN (Bilecik Üniversitesi )

38

Hukuk

Prof. Dr. Mustafa AKKAYA (Ankara Üniversitesi )
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU (Galatasaray Üniversitesi )
Prof.Dr. Dursun BİNGÖL (Erzincan Üniversitesi )
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi )
Prof.Dr. Osman Berat GÜRZUMAR (Bilkent Üniversitesi )
Prof.Dr. Adem SÖZÜER (İstanbul Üniversitesi )
Prof.Dr. Zehra Gönül BALKIR (Kocaeli Üniversitesi )
Prof.Dr Halil AKKANAT (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr Lerzan ÖZKALE (İstanbul Teknik Üniversitesi )

42

Yaşam Bilimleri

Prof.Dr. İsmail Naci CANGÜL (Uludağ Üniversitesi)
Prof.Dr. Hatice KANDAMAR (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof.Dr. Muammer CANEL (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Cüneyt CAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Hayri DUMAN (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Atabay Düzenli (Çukurova Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet İnce (Yeditepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Reşat Kasap (Gazi Üniversitesi)

44

Doğa Bilimleri

46

Matematik ve İstatistik

48

Bilgisayar

Prof.Dr. Zafer DURSUNKAYA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi )
Prof.Dr. Veli ÇELİK (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof.Dr. Taner DERBENTLİ (İstanbul Teknik Üniversitesi )
Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Anadolu Üniversitesi)
Prof.Dr. Levent KANDİLLER (Çankaya Üniversitesi)
Prof.Dr. Hasan MANDAL (Anadolu Üniversitesi)
Prof.Dr. Barış ÖZERDEM (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

52

Mühendislik

Prof.Dr. Zafer DURSUNKAYA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Veli ÇELİK (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof.Dr. Taner DERBENTLİ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Anadolu Üniversitesi)
Prof.Dr. Levent KANDİLLER (Çankaya Üniversitesi)
Prof.Dr. Hasan MANDAL (Anadolu Üniversitesi)

54

Üretim ve İşleme

58

Mimarlık ve Yapı

Prof. Dr. Haluk PAMİR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi )
Prof. Dr. Hasan BÖKE (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Prof. Dr. Hüsnü CAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi )
Prof. Dr. Orhan HACIHASANOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi )
Prof. Dr. Güzin KONUK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

62

Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri

Prof.Dr. Ayzin KÜDEN (Çukurova Üniversitesi )
Prof.Dr. Ahmet ÇOLAK (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehmet KURAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof.Dr. Bahattin ÇETİN (Uludağ Üniversitesi)
Prof.Dr. Osman KARAGÜZEL (Akdeniz Üniversitesi )
Prof.Dr. Mustafa Y. CANBOLAT (Atatürk Üniversitesi )
Prof.Dr. Mükerrem KAYA (Atatürk Üniversitesi )
Prof.Dr. İsmail KARACA (Süleyman Demirel Üniversitesi )
Prof.Dr. Tahsin AKALP (İstanbul Üniversitesi )
Prof.Dr. Orhan ERDAŞ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi )
Prof.Dr. Zafer Cemal ÖZKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi )
Prof.Dr. Metin SARIBAŞ (Bartın Üniversitesi )
Prof.Dr. Musa GENÇ (Süleyman Demirel Üniversitesi )
Prof.Dr. Süleyman AKBULUT (Düzce Üniversitesi )
Prof.Dr. Ahmet KOCATAŞ (Ege Üniversitesi )
Prof.Dr. Oya IŞIK (Çukurova Üniversitesi )
Prof.Dr. Öznur DİLER (Süleyman Demirel Üniversitesi )
Prof.Dr. İbrahim ERKOYUNCU (Sinop Üniversitesi)
Prof.Dr. Şükrü CİRİK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi )
Prof.Dr. Cemal TURAN (Mustafa Kemal Üniversitesi )
Prof.Dr. Nebahat SARI (Çukurova Üniversitesi )
Prof.Dr. Fahri YAVUZ (Atatürk Üniversitesi )

64

Veterinerlik

Prof. Dr Rıfkı HAZIROĞLU (Ankara Üniversitesi )
Prof. Dr Halil GÜNEŞ (İstanbul Üniversitesi )
Prof. Dr Mustafa ATASEVER (Atatürk Üniversitesi )
Prof. Dr Şinasi UMUR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi )
Prof. Dr Oğuz SARIMEHMETOĞLU (Afyon Kocatepe Üniversitesi )
Prof. Dr Sema TEMİZER OZAN (Fırat Üniversitesi )

72

Sağlık

Prof.Dr. Sadık KILIÇTURGAY (Uludağ Üniversitesi )
Prof.Dr. Serhat BOR (Ege Üniversitesi )
Prof.Dr. Güliz İKİZOĞLU (Mersin Üniversitesi )
Prof.Dr. Haydar ŞAHİNOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi )
Prof.Dr. Murat DİKMENGİL (Trakya Üniversitesi )
Prof.Dr. Sabri Selçuk ATAMANALP (Atatürk Üniversitesi )
Prof.Dr. Celal TÜMER (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Hasan MERİÇ (İstanbul Üniversitesi )
Prof.Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi )
Prof.Dr. Celal ARTUNÇ (Ege Üniversitesi )
Prof.Dr. Gökhan AÇIKGÖZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof.Dr. Bülent BEK (Gazi Üniversitesi )
Prof.Dr. Maksut COŞKUN (Ankara Üniversitesi )
Prof.Dr. Günay SARIYAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet Oğul ARAMAN (İstanbul Üniversitesi )
Prof.Dr. Varol PABUÇCUOĞLU (Ege Üniversitesi)
Prof.Dr. Neşe KIRIMER (Anadolu Üniversitesi )
Prof.Dr. Fatih AKÇAY (Atatürk Üniversitesi )
Prof.Dr. Müberra KOŞAR (Erciyes Üniversitesi)
Prof.Dr. Ferda ÖZDEMİR (Trakya Üniversitesi )
Prof.Dr. Behice ERCİ (Atatürk Üniversitesi )
Prof.Dr. Sema ARICI (Cumhuriyet Üniversitesi )
Prof.Dr. Perihan ARSLAN, (Hacettepe Üniversitesi )
Prof.Dr. Deniz ŞELİMEN (Marmara Üniversitesi )
Prof.Dr. Osman HAYRAN (Yeditepe Üniversitesi )
Prof.Dr. Selda ÖNDEROĞLU (Hacettepe Üniversitesi )
Prof.Dr. Koray BODUROĞLU (Hacettepe Üniversitesi )

76

Sosyal Hizmetler

Prof.Dr. Sevil ATAUZ (Hacettepe Üniversitesi )
Prof.Dr. Veli DUYAN (Ankara Üniversitesi )
Doç.Dr. Kasım KARATAŞ (Hacettepe Üniversitesi )
Doç.Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU (Başkent Üniversitesi )
Doç.Dr. Hakan ACAR (Hacettepe Üniversitesi )
Doç.Dr. Yüksel Baykara ACAR (Hacettepe Üniversitesi )
Doç.Dr. Yasemin ÖZKAN (Ankara Üniversitesi )
Murat ALTUĞGİL (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı)

81

Kişisel Hizmetler

Prof.Dr. Salih KUŞLUVAN (Nevşehir Üniversitesi )
Prof.Dr. Akın AKSU (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Cevdet AVCIKURT (Balıkesir Üniversitesi)
Prof.Dr. Metin KOZAK (Muğla Üniversitesi)
Doç.Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA (Erciyes Üniversitesi)
Doç.Dr. Celalettin Rumi ÇELEBİ (Gazi Üniversitesi)
Doç.Dr. Önder Kutlu (Selçuk Üniversitesi )
Yrd. .Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ (Kırıkkale Üniversitesi )
Yrd.Doç.Dr. Oktay EMİR (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

84

Ulaştırma Hizmetleri

Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi )
Prof.Dr. Güldem CERİT (Dokuz Eylül Üniversitesi )
Prof.Dr. Mustafa CAVCAR (Anadolu Üniversitesi )
Prof.Dr. Erhan BÜTÜN (Kocaeli Üniversitesi )

85

Çevre Koruma

Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof.Dr. Dilek SANİN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehmet Emin AYDIN (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Seval SÖZEN (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Anadolu Üniversitesi)

86

Güvenlik Hizmetleri

Grup henüz oluşturulmadı